single

Jak segregować śmieci, by chronić środowisko?

Analizując tempo, w jakim degradacji ulega środowisko, w którym żyjemy, nie może dziwić fakt popularyzacji metod pozwalających zwiększyć zakres jego ochrony. Poza kwestiami odnoszącymi się do redukcji zanieczyszczeń powietrza, z którymi zmaga się nasz kraj, oraz ilości zużywanych plastikowych opakowań, niezwykle istotną rolę w zakresie zwiększenia owej ochrony odgrywa segregacja śmieci. Ta odbywająca się w prawidłowy, zgodny z zaleceniami sposób, powinna w życiu każdego człowieka stać się starannie pielęgnowanym nawykiem. Jak segregować śmieci i tym samym zadbać o środowisko naturalne?

Na czym polega segregacja śmieci?

Segregacja śmieci dla nas, świadomych obywateli i mieszkańców Ziemi, jest obowiązkiem, który powinniśmy spełniać każdego dnia. Jej zasady są proste i czytelne dla każdego, a ich przestrzeganie łatwe i bezproblemowe. Nie wymaga też szczególnych umiejętności czy dużych nakładów czasu. Wystarczy, że zaznajomimy się z system segregacji odpadów, który 1 lipca 2017 roku został ujednolicony dla całego kraju. Mowa o tzw. WWSO, czyli Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów, który zakłada konieczność oddzielania surowców wtórnych od tych, które nie nadają się do ponownego przetworzenia. Zgodnie z jego założeniami odpady należy dzielić na pięć różnych kategorii i umieszczać w 5 różnych pojemnikach oznaczonych odpowiednimi kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim, brązowym i czarnym.

Jak segregować śmieci?

1. Pojemnik żółty

Kolorem żółtym oznaczone są pojemniki, do których wrzucamy metale i tworzywa sztuczne. Najogólniej mówiąc, możemy umieścić w nim wszelkiego rodzaju plastikowe pojemniki i pudełka, opakowania foliowe, nakrętki i butelki plastikowe, kartony po sokach i mleku, puszki po produktach żywnościowych, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, a także folię aluminiową. Nie możemy natomiast wyrzucać do niego opakowań po lekach, farbach, olejach, lakierach, zużytych baterii, zabawek wykonanych z plastiku, a także sprzętu AGD oraz części samochodowych.

2. Pojemnik zielony

Pojemnik na odpady w kolorze zielonym przeznaczony jest na szkło. Wrzucamy do niego zarówno szklane butelki i słoiki, jak i opakowania po żywności oraz kosmetykach wykonane ze szkła. Nie możemy natomiast wrzucać do niego szyb, luster, porcelany, ceramiki, szkieł okularowych, naczyń żaroodpornych, reflektorów, żarówek i świetlówek, a także opakowań po lekach, olejach silnikowych oraz rozpuszczalnikach. W niektórych gminach można spotkać się z dodatkowym podziałem na szkło bezbarwne (biały pojemnik) oraz kolorowe (zielony pojemnik).

3. Pojemnik niebieski

Do pojemnika w kolorze niebieskim wrzucamy makulaturę, a więc różnego rodzaju czasopisma, ulotki, papierowe i tekturowe pudełka, zeszyty oraz papier biurowy. Pojemnik ten jednak nie służy do przechowywania zużytych artykułów higienicznych (ręczników papierowych, chusteczek higienicznych itp.). Nie możemy też wrzucać do niego papieru powlekanego czy też zanieczyszczonego, a także kartonów po mleku i worków papierowych, w których przechowywane były materiały budowlane oraz nawozy.

4. Pojemnik czarny

Czarnym kolorem oznaczony został pojemnik przeznaczony na tzw. odpady zmieszane, czyli wszystko to, czego nie możemy umieścić w pozostałych pojemnikach, pod warunkiem, że nie jest zaliczane do niebezpiecznych odpadów (opakowania po lekach i substancjach chemicznych). Do tego pojemnika nie wrzucamy jednak odpadów wielkogabarytowych, mebli, sprzętu elektronicznego oraz sprzętu AGD, a także materiałów budowlanych.

5. Pojemnik brązowy

W pojemniku brązowym powinny znaleźć się odpady biodegradowalne, czyli takie, które ulegną rozkładowi. Zaliczamy do nich wszelkiego rodzaju pozostałości artykułów spożywczych, warzyw i owoców, skoszoną trawę, liście, gałązki drzew i krzewów, korę z drzew oraz trociny. Nie możemy jednak umieszczać w nim odchodów zwierząt, kamieni, ziemi, popiołu będącego pozostałością po spalaniu węgla kamiennego.

Artykuł sponsorowany